Pronájem

  • Fasádní leąení nabízíme s montáľí a demontáľí. Cena se kalkuluje vľdy individuálně na základě projektové dokumentace, poľadavku pronajímatele a místa stavby. Ceny pronájmu jsou určovány po jednotlivých dílech.

  • Stavebním dodavatelům nabízíme dlouhodobé rámcové smlouvy.

  • Cena leąení se během sezony mění. Chcete-li mít optimální cenu kontaktujte nás s dostatečným předstihem.

  • Pronájem leąení zajią»ujeme na území Severní Moravy. V případě dlouhodobé spolupráce můľeme zajistit pronájem kdekoliv v rámci ČR.

Podrobnějąí informace o pronajímaných leąeních.